THIẾT BỊ Tplink 841

Giá thiết bị: 400.000đ

Phí lắp đặt: 400.000đ

Thông tin: Số Lượng 15 máy – Phạm vi: 30m (không vật cản)

THIẾT BỊ Acher C5

Giá thiết bị: 800.000đ

Phí lắp đặt: 400.000đ

Thông tin: Số Lượng 30 máy – Phạm vi: 30m (không vật cản)

THIẾT BỊ UNIFI

Giá thiết bị: 2.000.000đ

Phí lắp đặt: 400.000đ

Thông tin: Số Lượng 80 máy – Phạm vi: 40m (không vật cản)

THIẾT BỊ CONVERTER

Giá thiết bị: 500.000đ

DÂY LAN

Giá thiết bị: 10.000 đ/mét